خانه نقد

دسته: <span>نقد</span>

نوشته
دریاچه ارومیه قربانی محدودیت‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌های زیست محیطی

دریاچه ارومیه قربانی محدودیت‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌های زیست محیطی

آشفتگی و ابهام در رسانه؛ وقتی مطالبه‌ گران و مردم مقصر خشکی دریاچه معرفی می‌شوند! آشفتگی موجود در رسانه‌‌ها و شبکه‌های مجازی ایران به همراه سکوت معنادار یا پرداخت سراسیمه‌شان به بحران اکولوژیکی خشک شدن دریاچه ارومیه در پی راه‌اندازی فراخوان‌های مجازی و طوفان توئیتری در روزهای اخیر، مهم‌ترین انگیزه در نوشتن این متن بوده...

نوشته
راسیسم خیرخواهانه

راسیسم خیرخواهانه گفتمان مرکز ایران!

مقدمه: ما غیرفارسی‌زبانان به زحمت در فضای رسانه‌ای ایران و خاصه در میان اندیشمندان مطرح دانشگاهی صدایی داریم که در کنار نقد جریان‌های موسوم به مرکزگرا و پان‌ایرانیست بر مساله‌ی اتنیسیته و تبعیض تمرکز کند. در سال‌های اخیر و علی‌الخصوص با همگانی شدن شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام، گهگاه شاهد تیترهایی هستیم که خبر...