خانه شهروندی و هویت ملی

برچسب مقاله: <span>شهروندی و هویت ملی</span>

مقاله
مباحثی پیرامون شهروندی – بخش سوم؛ آناتومی شهروندی در ترکیه

مباحثی پیرامون شهروندی – بخش سوم؛ آناتومی شهروندی در ترکیه

عایشه قاضی‌اوغلو تعلّق و پیوند در دنیای مدرن مبتنی بر تعلّق به ملّت- دولت می‌باشد. شهروندی مدرن عموماً به عنوان «عضویت» در ملّت- دولت تلقّی می‌شود. در سال‌های اخیر در ادبیات دانشگاهی غرب، تعریف شهروندی برمبنای تعلّقات ملّی به زیر سئوال رفته و تعاریف نوینی از آن ارائه شده است. در این فرایند نوین شاهد...

مقاله
مباحثی پیرامون شهروندی – بخش دوم؛ زدودن ماهیت ملّی از شهروندی: نمونه‌ی ترکیه

مباحثی پیرامون شهروندی – بخش دوم؛ زدودن ماهیت ملّی از شهروندی: نمونه‌ی ترکیه

عایشه قاضی‌اوغلو امروزه، با اهمیت یافتن روز‌افزون فرایند جهانی شدن، اصطلاح شهروندی به تدریج در حال جدا شدن از مفهوم ملّت- دولت می‌باشد. ملّت-‌دولت، در حالی‌که روزگاری به حق تعیین سرنوشت ملّت‌ها جهت می‌بخشید، امروزه به صورت مانعی در برابر گسترش مشارکت سیاسی درآمده است. امروزه، «غیرملّی‌سازی از شهروندی» (2) به شرط لازم گسترش مشارکت...

مقاله
مباحثی پیرامون شهروندی – بخش اول؛ مقدمه

مباحثی پیرامون شهروندی – بخش اول؛ مقدمه

توضیحاتی از مترجم یکی از مقولاتی که امروزه ذهن دغدغه‌مندان دموکراسی در ایران را به خود مشغول نموده، نه تنها رفع موانع و چگونگی آغاز فرایند دموکراتیک‌سازی است، بلکه محتوای مفاهیمی همچون دموکراسی و شهروندی است. این مفاهیم در طول زمان همگام با پیشرفت دموکراسی برای آن‌که امر تصمیم‌گیری را هرچه بیشتر به‌سطح فردی نزدیک...