خانه مهدی حمیدی شفیق

نویسنده: مهدی حمیدی شفیق

نوشته
کارگردانی که ما را صاحبِ «خانه» کرد!

کارگردانی که ما را صاحبِ «خانه» کرد!

به یاد اصغر یوسفی‌نژاد سال 1400 سال بسیار پرباری برای سینمای تُرکی در ایران بود. در اتفاقی بی‌سابقه، سینماهای ایران، شاهد اکران سراسری دو فیلم تُرکی پوست/دَری و آتابای بود.[1] اگرچه قبل از این‌دو، نسخه‌ی ترکی فیلم سارای ساخته‌ی یدالله صمدی در دهه 1370 در سینماهای مناطق ترک‌نشین ایران اکران شده بود، امّا اصل این...

نوشته
سایه‌روشن‌های امکانی در حاشیه!

سایه‌روشن‌های امکانی در حاشیه!

بازخوانی تاریخ محذوف اولین قانون کار ایران قانون کار آذربایجان مقرر می‌داشت که در تمام تعطیلات رسمی و روزهایی که به‌دستور کارخانه‌دار متوقف می‌شود، دستمزد کارگران پرداخت گردد. هرگاه کارخانه‌ای به‌سبب اوضاعی که از کنترل کارخانه‌دار بیرون است، تعطیل شود، کارگران نصف دستمزد را دریافت خواهند کرد. مرخصی سالانه از پانزده روز تا یک ماه...