خانه مقاله

دسته بندی مقاله: <span>مقاله</span>

مقاله
اوراسیاگرایی و قوم‌زایی – بخش پنجم؛ گفتمان اوراسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه: مکتب احمد داوداوغلو

اوراسیاگرایی و قوم‌زایی – بخش پنجم؛ گفتمان اوراسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه: مکتب احمد داوداوغلو

اوزگور توفکچی مدخل از زمان فروپاشی امپرتوری عثمانی تاکنون جهت‌گیری اصلی ترکیه همگرایی با غرب بوده است. در میان دلایل اصلی این جهت‌گیری می‌توان به تغییرات عمده‌ی راهبردی در نظام بین‌الملل (ظهور فاشیسم در ایتالیا، نازیسم، ظهور اتحاد جماهیر شوروی و امثال این) اشاره کرد. ولی بزرگترین دلیل این جهت‌گیری به بیان مؤسس جمهوری نوین...